Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

11654404,0

1507004,1

12,9

7893281,7

67,7

2254118,2

19,4

687301,7

5,9

Cільське, лісове та рибне господарство

A

3663411,1

к

к

к

к

550817,5

15,0

117181,0

3,2

Промисловість

B+C+D+E

3639761,3

к

к

к

к

483346,9

13,3

105633,0

2,9

Будівництво

F

460722,8

 –

 –

295851,2

64,2

164871,6

35,8

56704,6

12,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

724695,8

 –

 –

330183,7

45,6

394512,1

54,4

161147,4

22,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

410460,1

 –

 –

231029,1

56,3

179431,0

43,7

47340,2

11,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

72920,9

 –

 –

38198,2

52,4

34722,7

47,6

11273,4

15,5

Інформація та телекомунікації

J

85191,6

 –

 –

 –

 –

85191,6

100,0

32484,9

38,1

Фінансова та страхова діяльність

K

к

 –

 –

к

к

к

к

8067,9

к

Операції з нерухомим майном

L

181276,5

 –

 –

57280,7

31,6

123995,8

68,4

64641,9

35,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

120434,7

 –

 –

32657,1

27,1

87777,6

72,9

40685,9

33,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

227439,8

 –

 –

132921,8

58,4

94518,0

41,6

23621,7

10,4

Освіта

P

к

 –

 –

к

к

к

к

3750,5

к

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1867440,3

 –

 –

1851571,3

99,2

15869,0

0,8

3555,9

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

80795,1

 –

 –

71487,9

88,5

9307,2

11,5

3138,0

3,9

Надання інших видів послуг

S

30542,2

 –

 –

к

к

к

к

8075,4

26,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).