Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

10201038,4

1118663,0

11,0

7082308,6

69,4

2000066,8

19,6

733502,8

7,2

Cільське, лісове та рибне господарство

A

3360404,1

к

к

к

к

486402,3

14,5

119442,0

3,6

Промисловість

B+C+D+E

3362467,8

к

к

к

к

366785,6

10,9

82699,3

2,5

Будівництво

F

445418,2

 –

 –

294977,5

66,2

150440,7

33,8

70828,4

15,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

703614,7

 –

 –

324531,8

46,1

379082,9

53,9

175445,0

24,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

391007,6

 –

 –

266094,9

68,1

124912,7

31,9

56082,1

14,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

102032,4

 –

 –

53372,9

52,3

48659,5

47,7

16028,0

15,7

Інформація та телекомунікації

J

88815,8

 –

 –

 –

 –

88815,8

100,0

37087,6

41,8

Фінансова та страхова діяльність

K

25774,7

 –

 –

к

к

к

к

8173,1

31,7

Операції з нерухомим майном

L

154713,1

 –

 –

к

к

к

к

68953,3

44,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

124877,5

 –

 –

25037,1

20,0

99840,4

80,0

46078,4

36,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

225858,6

 –

 –

150670,8

66,7

75187,8

33,3

37029,6

16,4

Освіта

P

7970,9

 –

 –

 –

 –

7970,9

100,0

1779,0

22,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1102893,8

 –

 –

1078253,0

97,8

24640,8

2,2

7001,5

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

79574,5

 –

 –

69779,7

87,7

9794,8

12,3

3466,1

4,4

Надання інших видів послуг

S

25614,7

 –

 –

к

к

к

к

3409,4

13,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.