Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

276514074,5

48115554,2

17,4

191067976,6

69,1

37330543,7

13,5

12613510,0

4,6

Cільське, лісове та рибне господарство

 

A

161403981,2

к

к

к

к

12883442,3

8,0

3471420,2

2,2

Промисловість

B+C+D+E

65509277,8

к

к

к

к

5185545,9

7,9

1392332,7

2,1

Будівництво

F

4707841,1

3023064,0

64,2

1684777,1

35,8

617519,1

13,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 

 

 

G

31902244,6

19863024,2

62,3

12039220,4

37,7

4654244,7

14,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

 

 

H

3812367,5

1788314,1

46,9

2024053,4

53,1

708316,2

18,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

 

I

429847,7

244374,0

56,9

185473,7

43,1

51568,1

12,0

Інформація та телекомунікації

 

J

743860,0

743860,0

100,0

383100,1

51,5

Фінансова та страхова діяльність

 

K

к

к

к

к

к

27208,6

5,0

Операції з нерухомим майном

 

L

2457776,3

1055543,4

42,9

1402232,9

57,1

669632,7

27,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

 

M

498136,7

к

к

к

к

315666,6

63,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

N

810655,8

367212,7

45,3

443443,1

54,7

262904,1

32,4

Освіта

P

к

к

к

к

к

17840,2

43,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

 

 

Q

3451866,3

3378327,2

97,9

73539,1

2,1

15619,2

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

R

70506,4

13329,7

18,9

57176,7

81,1

5807,1

8,2

Надання інших видів послуг

S

127681,3

к

к

к

к

20330,4

15,9

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.