Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

114549568,0

17945653,3

15,7

65967041,5

57,6

30636873,2

26,7

11108314,7

9,7

Cільське, лісове та рибне господарство

A

41078831,4

к

к

к

к

10863302,7

26,4

3169697,4

7,7

Промисловість

B+C+D+E

34002501,9

к

к

к

к

4027294,1

11,8

1051775,9

3,1

Будівництво

F

4379250,4

 –

 –

2699794,4

61,6

1679456,0

38,4

514754,6

11,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

25725303,7

 –

 –

15804655,4

61,4

9920648,3

38,6

4383733,4

17,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3035716,3

 –

 –

1550264,0

51,1

1485452,3

48,9

632190,3

20,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

340440,2

 –

 –

181068,0

53,2

159372,2

46,8

40027,6

11,8

Інформація та телекомунікації

J

546494,9

 –

 –

 –

 –

546494,9

100,0

332469,2

60,8

Фінансова та страхова діяльність

K

к

 –

 –

к

к

к

к

39776,5

к

Операції з нерухомим майном

L

1506892,9

 –

 –

426196,0

28,3

1080696,9

71,7

520334,9

34,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

342883,6

 –

 –

35644,0

10,4

307239,6

89,6

190360,3

55,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

697521,6

 –

 –

299930,8

43,0

397590,8

57,0

181539,8

26,0

Освіта

P

к

 –

 –

к

к

к

к

14700,7

к

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2447001,9

 –

 –

2399525,5

98,1

47476,4

1,9

10773,7

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

34561,7

 –

 –

20097,3

58,1

14464,4

41,9

4149,7

12,0

Надання інших видів послуг

S

84081,0

 –

 –

к

к

к

к

22030,7

26,2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).