Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

106688907,2

16731625,0

15,7

62494969,5

58,6

27462312,7

25,7

9172201,9

8,6

Cільське, лісове та рибне господарство

A

35735148,5

к

к

к

к

8733175,7

24,4

2472092,4

6,9

Промисловість

B+C+D+E

33221972,5

к

к

к

к

3556956,8

10,7

764750,4

2,3

Будівництво

F

3008299,2

 –

 –

1548658,8

51,5

1459640,4

48,5

641554,6

21,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26275911,8

 –

 –

16833571,9

64,1

9442339,9

35,9

3366858,4

12,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3490011,6

 –

 –

2225446,5

63,8

1264565,1

36,2

432775,8

12,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

530562,9

 –

 –

321123,9

60,5

209439,0

39,5

56005,5

10,6

Інформація та телекомунікації

J

522296,7

 –

 –

 –

 –

522296,7

100,0

293851,1

56,3

Фінансова та страхова діяльність

K

41103,5

 –

 –

к

к

к

к

35637,3

86,7

Операції з нерухомим майном

L

1946929,2

 –

 –

757406,2

38,9

1189523,0

61,1

552810,6

28,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

449558,2

 –

 –

46185,0

10,3

403373,2

89,7

216024,5

48,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

807757,9

 –

 –

310654,0

38,5

497103,9

61,5

291422,5

36,1

Освіта

P

23807,3

 –

 –

 

23807,3

100,0

9907,6

41,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

515603,3

 –

 –

459760,8

89,2

55842,5

10,8

15061,1

2,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

37145,5

 –

 –

21034,1

56,6

16111,4

43,4

5783,5

15,6

Надання інших видів послуг

S

82799,1

 –

 –

к

к

к

к

17666,6

21,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.