Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

103775197,5

16731625,0

16,1

59951683,2

57,8

27091889,3

26,1

9243342,1

8,9

Cільське, лісове та рибне господарство

A

34903409,8

к

к

к

к

8819988,7

25,3

2874928,6

8,2

Промисловість

B+C+D+E

32644311,8

к

к

к

к

3445295,9

10,6

791471,2

2,4

Будівництво

F

3599545,3

 –

 –

2140191,9

59,5

1459353,4

40,5

726126,5

20,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24628577,7

 –

 –

15522672,4

63,0

9105905,3

37,0

2786690,1

11,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3072659,0

 –

 –

1846328,6

60,1

1226330,4

39,9

496838,0

16,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

536527,2

 –

 –

321123,9

59,9

215403,3

40,1

68921,5

12,8

Інформація та телекомунікації

J

519070,9

 –

 –

 –

 –

519070,9

100,0

290625,3

56,0

Фінансова та страхова діяльність

K

41103,5

 –

 –

к

к

к

к

35637,3

86,7

Операції з нерухомим майном

L

1884738,5

 –

 –

к

к

к

к

585277,5

31,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

437675,0

 –

 –

36963,0

8,4

400712,0

91,6

213638,9

48,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

857877,5

 –

 –

358645,0

41,8

499232,5

58,2

303636,0

35,4

Освіта

P

23807,3

 –

 –

 –

 –

23807,3

100,0

9907,6

41,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

514366,0

 –

 –

458523,5

89,1

55842,5

10,9

37840,1

7,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

30354,8

 –

 –

14264,1

47,0

16090,7

53,0

5762,8

19,0

Надання інших видів послуг

S

81173,2

 –

 –

к

к

к

к

16040,7

19,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.