Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

111475

7939

7,1

72053

64,6

31483

28,3

11637

10,4

Cільське, лісове та рибне господарство

A

29403

к

к

к

к

7205

24,5

2260

7,7

Промисловість

B+C+D+E

32743

к

к

к

к

6679

20,4

1760

5,4

Будівництво

F

4141

2308

55,7

1833

44,3

806

19,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9536

3523

36,9

6013

63,1

2775

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4817

2353

48,8

2464

51,2

721

15,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1575

805

51,1

770

48,9

285

18,1

Інформація та телекомунікації

J

922

922

100,0

503

54,6

Фінансова та страхова діяльність

K

583

к

к

к

к

69

11,8

Операції з нерухомим майном

L

2357

478

20,3

1879

79,7

1098

46,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1484

к

к

к

к

651

43,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2694

1446

53,7

1248

46,3

342

12,7

Освіта

P

164

к

к

к

к

70

42,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

19606

19056

97,2

550

2,8

122

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1054

832

78,9

222

21,1

64

6,1

Надання інших видів послуг

S

396

к

к

к

к

111

28,0

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.