Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

112103

7217

6,4

74457

66,4

30429

27,2

11436

10,2

Cільське, лісове та рибне господарство

A

29543

к

к

к

к

6792

23,0

2090

7,1

Промисловість

B+C+D+E

32842

к

к

к

к

6465

19,7

1739

5,3

Будівництво

F

4185

 –

 –

2294

54,8

1891

45,2

822

19,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9288

 –

 –

3633

39,1

5655

60,9

2699

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4997

 –

 –

2624

52,5

2373

47,5

707

14,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1547

 –

 –

744

48,1

803

51,9

290

18,7

Інформація та телекомунікації

J

899

 –

 –

 –

 –

899

100,0

480

53,4

Фінансова та страхова діяльність

K

к

 –

 –

к

к

к

к

79

к

Операції з нерухомим майном

L

2437

 –

 –

517

21,2

1920

78,8

1144

46,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1609

 –

 –

368

22,9

1241

77,1

622

38,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2405

 –

 –

1026

42,7

1379

57,3

380

15,8

Освіта

P

к

 –

 –

к

к

к

к

72

к

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20097

 –

 –

19691

98,0

406

2,0

106

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1148

 –

 –

952

82,9

196

17,1

64

5,6

Надання інших видів послуг

S

385

 –

 –

к

к

к

к

142

36,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).