Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

112714

5392

4,8

77137

68,4

30185

26,8

13196

11,7

Cільське, лісове та рибне господарство

A

30339

к

к

к

к

7082

23,3

2275

7,5

Промисловість

B+C+D+E

32437

к

к

к

к

5515

17,0

1539

4,7

Будівництво

F

4554

 –

 –

2586

56,8

1968

43,2

1113

24,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10006

 –

 –

4004

40,0

6002

60,0

3340

33,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5163

 –

 –

2969

57,5

2194

42,5

1100

21,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1807

 –

 –

948

52,5

859

47,5

355

19,6

Інформація та телекомунікації

J

999

 –

 –

 –

 –

999

100,0

516

51,7

Фінансова та страхова діяльність

K

368

 –

 –

к

к

к

к

74

20,1

Операції з нерухомим майном

L

2331

 –

 –

к

к

к

к

1319

56,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1673

 –

 –

360

21,5

1313

78,5

676

40,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2594

 –

 –

1458

56,2

1136

43,8

525

20,2

Освіта

P

135

 –

 –

 –

 –

135

100,0

44

32,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

18851

 –

 –

18371

97,5

480

2,5

145

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1078

 –

 –

884

82,0

194

18,0

82

7,6

Надання інших видів послуг

S

379

 –

 –

к

к

к

к

93

24,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.