Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

113218

7939

7,0

72101

63,7

33178

29,3

13189

11,6

Cільське, лісове та рибне господарство

A

30198

к

к

к

к

7982

26,4

2942

9,7

Промисловість

B+C+D+E

32918

к

к

к

к

6838

20,8

1906

5,8

Будівництво

F

4213

 

 

2310

54,8

1903

45,2

874

20,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9887

3532

35,7

6355

64,3

3106

31,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4881

2354

48,2

2527

51,8

780

16,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1597

805

50,4

792

49,6

305

19,1

Інформація та телекомунікації

J

950

950

100,0

531

55,9

Фінансова та страхова діяльність

K

588

к

к

к

к

72

12,2

Операції з нерухомим майном

L

2449

478

19,5

1971

80,5

1187

48,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1554

к

к

к

к

716

46,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2729

1446

53,0

1283

47,0

374

13,7

Освіта

P

167

к

к

к

к

73

43,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

19617

19057

97,1

560

2,9

131

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1059

833

78,7

226

21,3

68

6,4

Надання інших видів послуг

S

411

к

к

к

к

124

30,2

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.