Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

113422

7217

6,4

74511

65,7

31694

27,9

12602

11,1

Cільське, лісове та рибне господарство

A

30181

к

к

к

к

7413

24,6

2665

8,8

Промисловість

B+C+D+E

32979

к

к

к

к

6573

19,9

1828

5,5

Будівництво

F

4242

 –

2294

54,1

1948

45,9

874

20,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9511

 –

3638

38,3

5873

61,7

2903

30,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5045

 –

2626

52,1

2419

47,9

747

14,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1566

 –

744

47,5

822

52,5

308

19,7

Інформація та телекомунікації

J

923

 –

 –

923

100,0

504

54,6

Фінансова та страхова діяльність

K

к

 –

к

к

к

к

81

к

Операції з нерухомим майном

L

2497

 –

517

20,7

1980

79,3

1202

48,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1662

 –

368

22,1

1294

77,9

672

40,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2435

 –

1026

42,1

1409

57,9

409

16,8

Освіта

P

к

 –

к

к

к

к

77

к

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20104

 –

19692

98,0

412

2,0

112

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1149

 –

952

82,9

197

17,1

65

5,7

Надання інших видів послуг

S

400

 –

к

к

к

к

155

38,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).