Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

115206

5392

4,7

77193

67,0

32621

28,3

15495

13,4

Cільське, лісове та рибне господарство

A

31116

к

к

к

к

7838

25,2

2979

9,6

Промисловість

B+C+D+E

32768

к

к

к

к

5818

17,8

1811

5,5

Будівництво

F

4733

 –

 –

2586

54,6

2147

45,4

1284

27,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10559

 –

 –

4009

38,0

6550

62,0

3866

36,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5245

 –

 –

2971

56,6

2274

43,4

1177

22,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1863

 –

 –

948

50,9

915

49,1

407

21,8

Інформація та телекомунікації

J

1061

 –

 –

 –

 –

1061

100,0

575

54,2

Фінансова та страхова діяльність

K

372

 –

 –

к

к

к

к

78

21,0

Операції з нерухомим майном

L

2505

 –

 –

к

к

к

к

1491

59,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1774

 –

 –

360

20,3

1414

79,7

775

43,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2705

 –

 –

1458

53,9

1247

46,1

630

23,3

Освіта

P

148

 –

 –

 –

 –

148

100,0

55

37,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

18858

 –

 –

18371

97,4

487

2,6

152

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1087

 –

 –

884

81,3

203

18,7

91

8,4

Надання інших видів послуг

S

412

 –

 –

к

к

к

к

124

30,1

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.