Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6192

6

0,1

437

7,1

5749

92,8

4848

78,3

Cільське, лісове та рибне господарство

A

1377

3

0,2

128

9,3

1246

90,5

1026

74,5

Промисловість

B+C+D+E

978

3

0,3

120

12,3

855

87,4

646

66,1

Будівництво

F

392

 –

 –

17

4,3

375

95,7

326

83,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1491

 –

 –

37

2,5

1454

97,5

1294

86,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

356

 –

 –

24

6,7

332

93,3

256

71,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

140

 –

 –

8

5,7

132

94,3

112

80,0

Інформація та телекомунікації

J

191

 –

 –

 –

 –

191

100,0

170

89,0

Фінансова та страхова діяльність

K

27

 –

 –

2

 7,4

25

92,6

23

85,2

Операції з нерухомим майном

L

512

 –

 –

5

1,0

507

99,0

467

91,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

298

 –

 –

3

1,0

295

99,0

267

89,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

195

 –

 –

13

6,7

182

93,3

139

71,3

Освіта

P

23

 –

 –

1

4,3

22

95,7

21

91,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

120

 –

 –

 72

 60,0

48

40,0

32

26,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

33

 –

 –

6

18,2

27

81,8

19

57,6

Надання інших видів послуг

S

59

 –

 –

1

1,7

58

98,3

50

84,7

______________

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.