Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6254

5

0,1

437

7,0

5812

92,9

4932

78,9

Cільське, лісове та рибне господарство

A

1359

2

0,2

131

9,6

1226

90,2

1018

74,9

Промисловість

B+C+D+E

946

3

0,3

119

12,6

824

87,1

623

65,9

Будівництво

F

415

 

 

15

3,6

400

96,4

344

82,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1498

 

 

36

2,4

1462

97,6

1305

87,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

379

 

 

22

5,8

357

94,2

281

74,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

142

 

 

7

4,9

135

95,1

115

81,0

Інформація та телекомунікації

J

183

 

 

 

 

183

100,0

163

89,1

Фінансова та страхова діяльність

K

30

 

 

2

6,7

28

93,3

27

90,0

Операції з нерухомим майном

L

536

 

 

5

0,9

531

99,1

489

91,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

304

 

 

6

2,0

298

98,0

270

88,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

212

 

 

8

3,8

204

96,2

160

75,5

Освіта

P

27

 

 

1

3,7

26

96,3

25

92,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

123

 

 

77

62,6

46

37,4

32

26,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

32

 

 

7

21,9

25

78,1

19

59,4

Надання інших видів послуг

S

68

 

 

1

1,5

67

98,5

61

89,7

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.