Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6442

5

0,1

439

6,8

5998

93,1

5086

79,0

Cільське, лісове та рибне господарство

A

1390

3

0,2

131

9,4

1256

90,4

1040

74,8

Промисловість

B+C+D+E

976

2

0,2

121

12,4

853

87,4

643

65,9

Будівництво

F

436

 –

16

3,7

420

96,3

369

84,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1562

 –

37

2,4

1525

97,6

1352

86,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

366

 –

25

6,8

341

93,2

268

73,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

148

 –

7

4,7

141

95,3

119

80,4

Інформація та телекомунікації

J

175

 –

 –

175

100,0

155

88,6

Фінансова та страхова діяльність

K

27

 –

1

3,7

26

96,3

25

92,6

Операції з нерухомим майном

L

576

 –

5

0,9

571

99,1

524

91,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

316

 –

5

1,6

311

98,4

280

88,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

218

 –

14

6,4

204

93,6

167

76,6

Освіта

P

28

 –

 –

28

100,0

24

85,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

113

 –

69

61,1

44

38,9

30

26,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

38

 –

7

18,4

31

81,6

27

71,1

Надання інших видів послуг

S

73

 –

1

1,4

72

98,6

63

86,3

______________

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.