Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього1

 

135878084,9

114549568,0

100,0

21328516,9

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

41532941,1

41078831,4

35,9

454109,7

2,1

Промисловість

B+C+D+E

35461237,7

34002501,9

29,7

1458735,8

6,8

Будівництво

F

5141325,8

4379250,4

3,8

762075,4

3,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

35943370,4

25725303,7

22,5

10218066,7

47,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5229157,4

3035716,3

2,7

2193441,1

10,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

969960,9

340440,2

0,3

629520,7

3,0

Інформація та телекомунікації

J

3379811,2

546494,9

0,5

2833316,3

13,3

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

110336,0

0,5

Операції з нерухомим майном

L

1939156,6

1506892,9

1,3

432263,7

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1477733,2

342883,6

0,3

1134849,6

5,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1071285,9

697521,6

0,6

373764,3

1,8

Освіта

P

к

к

к

112773,7

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2576339,9

2447001,9

2,1

129338,0

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

134100,5

34561,7

0,0

99538,8

0,5

Надання інших видів послуг

S

470468,1

84081,0

0,1

386387,1

1,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).