Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

Усього1

 

172848

113422

100,0

59426

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

31195

30181

26,6

1014

1,7

Промисловість

B+C+D+E

37076

32979

29,1

4097

6,9

Будівництво

F

5396

4242

3,7

1154

1,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

41352

9511

8,4

31841

53,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9498

5045

4,4

4453

7,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5031

1566

1,4

3465

5,8

Інформація та телекомунікації

J

4714

923

0,8

3791

6,4

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

155

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3614

2497

2,2

1117

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4097

1662

1,5

2435

4,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3579

2435

2,1

1144

1,9

Освіта

P

к

к

к

410

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20947

20104

17,7

843

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1526

1149

1,0

377

0,6

Надання інших видів послуг

S

3530

400

0,4

3130

5,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).