Кількість найманих працівників у суб’єктів господарюванн за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

Усього1

 

135869

112103

100,0

23766

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

30083

29543

26,4

540

2,3

Промисловість

B+C+D+E

35127

32842

29,3

2285

9,6

Будівництво

F

4637

4185

3,7

452

1,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

23004

9288

8,3

13716

57,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7032

4997

4,5

2035

8,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3845

1547

1,4

2298

9,7

Інформація та телекомунікації

J

1080

899

0,8

181

0,8

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

к

31

0,1

Операції з нерухомим майном

L

2688

2437

2,2

251

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2042

1609

1,4

433

1,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2956

2405

2,1

551

2,3

Освіта

P

к

к

к

134

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20418

20097

17,9

321

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1295

1148

1,0

147

0,6

Надання інших видів послуг

S

776

385

0,3

391

1,6

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).