Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

41914

6254

100,0

35660

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1833

1359

21,7

474

1,3

Промисловість

B+C+D+E

2758

946

15,1

1812

5,1

Будівництво

F

1117

415

6,6

702

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19623

1498

23,9

18125

50,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2797

379

6,1

2418

6,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1309

142

2,3

1167

3,3

Інформація та телекомунікації

J

3793

183

2,9

3610

10,1

Фінансова та страхова діяльність

K

154

30

0,5

124

0,3

Операції з нерухомим майном

L

1402

536

8,6

866

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2306

304

4,9

2002

5,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

805

212

3,4

593

1,7

Освіта

P

303

27

0,4

276

0,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

645

123

2,0

522

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

262

32

0,5

230

0,6

Надання інших видів послуг

S

2807

68

1,1

2739

7,7

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.