Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

у 20231 році

 

 

Площа зібрана,
га

Обсяг виробництва (валовий збір),

ц

Урожайність,
ц з 1 га площі зібраної

2023

2023
у % до 2022

2023

2023
у % до 2022

2023

2023
у % до 2022

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові2

675004

107,1

49000181

123,9

72,6

115,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

189347

110,6

9792566

118,1

51,7

106,8

ячмінь

18994

94,7

740637

90,3

39,0

95,4

кукурудза

400394

104,8

37068489

127,2

92,6

121,4

Буряк цукровий фабричний

2634

153,5

1591657

155,7

604,2

101,4

Соняшник2

250022

87,0

6383590

95,5

25,5

109,9

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

 

56017

 

143,6

 

1818498

 

142,1

 

32,5

 

99,1

Соя

83755

127,2

2150363

149,6

25,7

117,9

Картопля

67920

98,8

11355792

99,5

167,2

100,7

Культури овочеві відкритого ґрунту

 

11272

 

102,8

 

1960840

 

103,0

 

174,0

 

100,2

Культури плодові та ягідні

30403

93,2

175216

93,2

61,24

91,6

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові2

616239

108,1

47076017

125,3

76,4

115,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

166277

112,5

9087931

120,2

54,7

106,8

ячмінь

16164

92,9

674187

89,0

41,7

95,9

кукурудза

379759

105,7

36155785

128,3

95,2

121,4

Буряк цукровий фабричний

2539

157,5

1562910

157,6

615,5

100,1

Соняшник2

249867

87,0

6380236

95,5

25,5

109,9

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

56017

143,6

1818498

142,1

32,5

99,1

Соя

83663

127,2

2149066

149,7

25,7

117,9

Картопля

3740

97,7

1046701

104,4

279,8

106,8

Культури овочеві відкритого ґрунту

183

198,9

39223

119,6

214,1

59,9

Культури плодові та ягідні

2283

50,7

3203

24,7

15,54

18,4

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові2

58765

97,6

1924164

96,6

32,7

98,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

23070

98,9

704635

96,6

30,5

97,4

ячмінь

2830

106,4

66450

105,3

23,5

99,2

кукурудза

20635

90,8

912704

93,5

44,2

102,8

Буряк цукровий фабричний

95

91,3

28747

93,3

302,6

102,2

Соняшник2

155

88,6

3354

85,2

21,6

96,0

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

 

 

 

 

 

 

Соя

92

92,0

1297

91,4

14,1

99,3

Картопля

64180

98,9

10309091

99,0

160,6

100,1

Культури овочеві відкритого ґрунту

11089

102,0

1921617

102,7

173,3

100,8

Культури плодові та ягідні

28123

100,0

172013

98,3

64,74

98,3

 

_____________ 

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 94%)  та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені.

2 У масі після доробки.

3 Загальна площа насаджень.

4 Із площі насаджень у плодоносному віці.