Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

на 1 вересня 2021 року

 

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність, з 1 га зібраної площі

га

у % до

1 вересня 2020р.

ц

у % до

1 вересня 2020р.

ц

у % до

1 вересня 2020р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1

257779

108,7

11773856

113,7

45,7

104,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

175446

112,7

8904479

118,9

50,8

105,6

ячмінь

20301

82,6

813099

75,1

40,1

91,1

кукурудза на зерно

78

12,2

2781

11,8

35,8

96,2

Буряк цукровий фабричний

Соняшник1

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

34193

128,8

1160506

140,9

33,9

109,4

Соя

к

к

к

к

к

к

Картопля

22040

73,9

3511172

71,9

159,3

97,3

Культури овочеві відкритого ґрунту

5835

97,5

932693

92,3

159,8

94,6

Культури плодові та ягідні

х

х

1146982

84,4

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1

219612

109,9

10701400

114,3

48,7

104,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

151386

113,1

8140495

119,2

53,8

105,5

ячмінь

17283

79,4

740470

72,9

42,8

91,8

кукурудза на зерно

Буряк цукровий фабричний

Соняшник1

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

34193

128,8

1160506

140,9

33,9

109,4

Соя

к

к

к

к

к

к

Картопля

149

53,9

47786

67,1

321,5

124,4

Культури овочеві відкритого ґрунту

21

19,3

801

5,0

38,6

25,8

Культури плодові та ягідні

х

х

к2

к

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1

38167

102,3

1072456

107,5

28,1

105,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

24060

110,3

763984

116,2

31,8

105,6

ячмінь

3018

107,3

72629

108,8

24,1

101,7

кукурудза на зерно

78

к

2781

к

35,8

к

Буряк цукровий фабричний

Соняшник1

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

Соя

Картопля

21891

74,0

3463386

72,0

158,2

97,2

Культури овочеві відкритого ґрунту

5814

98,9

931892

93,7

160,3

94,7

Культури плодові та ягідні

х

х

к2

к

х

х

_______________

1 У початково оприбуткованій масі.

2 Із загальної площі насаджень.