Основні показники ринку праці

 

 

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Робоча сила

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

у віці 15 років і старше

477,2

 

 

 

у віці 15–70 років

476,6

 

 

 

працездатного віку

458,4

 

 

 

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

56,2

 

 

 

у віці 15–70 років

65,4

 

 

 

працездатного віку

78,9

 

 

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

428,8

 

 

 

у віці 15–70 років

428,2

 

 

 

працездатного віку

410,0

 

 

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

50,5

 

 

 

у віці 15–70 років

58,7

 

 

 

працездатного віку

70,6

 

 

 

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,4

 

 

 

у віці 15–70 років

48,4

 

 

 

працездатного віку

48,4

 

 

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

10,1

 

 

 

у віці 15–70 років

10,2

 

 

 

працездатного віку

10,6

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

175,6

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,6

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

8583

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,2

 

 

 

______________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено в методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".