Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2020

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Робоча сила

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

у віці 15 років і старше

477,2

469,9

469,4

 

у віці 15–70 років

476,6

468,5

467,8

 

працездатного віку

458,4

449,5

449,0

 

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

56,2

55,3

55,2

 

у віці 15–70 років

65,4

64,2

64,1

 

працездатного віку

78,9

77,4

77,3

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

428,8

416,0

414,6

 

у віці 15–70 років

428,2

414,6

413,0

 

працездатного віку

410,0

395,6

394,2

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

50,5

49,0

48,8

 

у віці 15–70 років

58,7

56,8

56,6

 

працездатного віку

70,6

68,1

67,9

 

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,4

53,9

54,8

 

у віці 15–70 років

48,4

53,9

54,8

 

працездатного віку

48,4

53,9

54,8

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

10,1

11,5

11,7

 

у віці 15–70 років

10,2

11,5

11,7

 

працездатного віку

10,6

12,0

12,2

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

175,6

173,5

172,4

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

10,4

17,5

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,6

14,9

21,9

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

8583

8770

9053

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

112,2

108,6

109,1

 

______________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено в методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".