Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2019р.

тонн

у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

 

20888,5

76,1

1365965,0

88,5

Сільське, лісове та рибне господарство

А

8570,4

84,4

46852,5

115,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

537,2

109,0

7398,9

107,3

Переробна промисловість

С

2730,5

87,0

141715,2

91,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6004,3

58,4

1064339,7

83,5

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

1255,4

99,8

4936,4

98,7

Будівництво

F

6,1

11,5

7,4

100,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

121,3

79,9

1128,2

138,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1016,5

126,4

83550,2

215,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

1,0

35,7

385,1

80,9

Фінансова та страхова діяльність

K

0,2

101,8

Операції з нерухомим майном

L

77,8

71,2

8410,4

109,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1,5

114,2

13,1

х

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3,1

79,2

301,4

66,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

394,8

69,2

4098,8

51,0

Освіта

P

61,3

25,9

912,0

67,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

99,6

58,3

1652,7

62,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,5

100,0

263,0

100,0

Надання інших видів послуг

S