Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 e атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)  у 2019 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2018р.

тонн

у % до 2018р.

Усі види економічної діяльності

 

27437,2

92,5

1542783,5

91,9

Сільське, лісове та рибне господарство

А

10154,5

104,2

40589,6

74,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

492,7

114,6

6897,5

119,4

Переробна промисловість

С

3136,8

90,4

155210,4

85,7

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

10283,0

85,1

1274637,8

94,1

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

1258,3

106,1

5002,2

98,1

Будівництво

F

53,2

103,5

7,4

Х

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

151,8

77,0

813,2

13,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

804,2

70,2

38721,4

89,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

2,7

92,7

475,9

91,3

Фінансова та страхова діяльність

K

0,2

36,4

Операції з нерухомим майном

L

109,3

124,7

7684,6

317,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1,3

10,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

4,0

6,4

454,5

3,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

570,3

87,6

8041,6

98,1

Освіта

P

236,5

79,8

1342,5

181,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

170,9

73,8

2641,9

126,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,5

100,0

263,0

100,0

Надання інших видів послуг

S

        

____________________

1 Від стаціонарних джерел забруднення.