Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 в атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

(тонн)

 

Код за КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

29660,9

1678325,6

Сільське, лісове та рибне господарство

А

9743,6

54851,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

429,9

5777,8

Переробна промисловість

С

3470,7

181213,4

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

12085,6

1354101,3

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

1185,6

5099,8

Будівництво

F

51,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

197,0

5981,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1144,9

43443,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

2,9

521,0

Фінансова та страхова діяльність

K

0,6

Операції з нерухомим майном

L

87,7

2424,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

13,0

232,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

62,1

13401,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

650,7

8194,9

Освіта

P

296,2

738,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

231,5

2081,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,5

263,0

Надання інших видів послуг

S

        

1 Від стаціонарних джерел забруднення.