Витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронної діяльності у 2022 році1

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

489823,2

26367,9

5061,6

463455,3

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

44969,4

41,2

44928,2

очищення зворотних вод

204623,0

12176,6

3494,4

192446,4

поводження з відходами

189605,1

3001,4

1269,1

186603,7

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

11227,4

10904,9

298,1

322,5

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

33089,0

243,8

32845,2

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

98,5

98,5

інші напрями природоохоронної діяльності

6210,8

6210,8

___________

1 Дані можуть бути уточнені.