Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

 

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього

429,4

932,5

1129,4

1353,7

181,6

513,4

2257,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

(сума рядків 001-011)

352,1

854,7

948,2

561,9

81,0

64,5

0,0

Виробництво

(сума рядків 012-045)

76,0

47,4

134,2

368,9

61,0

365,9

38,3

Сільське господарство              (сума рядків 046-049)

0,0

0,1

1,1

64,6

0,0

2,2

2209,9

Відходи

(сума рядків 050-059)

0,1

0,2

1,6

2,3

7,6

Інші стаціонарні джерела викидів

1,2

30,1

44,3

356,0

39,6

80,8

1,5

__________

1 Дані можуть бути уточнені.