Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році1

 

 

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того,
кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2022 % до

2021

т

2022 % до

2021

Усі види економічної діяльності

 

15033,1

65,4

576065,2

43,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

8502,4

95,9

43415,1

57,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

 

В

 

541,7

 

70,4

 

4612,7

 

39,2

Переробна промисловість

С

1975,2

90,4

90551,9

67,9

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

 

D

 

1650,2

 

19,8

 

396519,3

 

38,1

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

 

Е

 

1426,9

 

140,3

 

11879,1

 

247,0

Будівництво

F

12,3

22,0

1105,5

46,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 

G

 

141,1

 

95,9

 

559,8

 

113,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

 

H

 

524,2

 

48,6

 

17387,2

 

38,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

 

I

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

J

1,6

182,3

307,2

85,1

Фінансова та страхова діяльність

K

0,4

100,2

Операції з нерухомим майном

L

79,5

90,6

7542,0

88,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

 

M

 

0,2

 

12,1

 

11,8

 

74,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

 

N

 

1,4

 

66,0

 

266,5

 

84,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

 

O

 

27,1

 

10,1

 

254,4

 

8,4

Освіта

P

63,7

101,8

527,2

60,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

Q

 

77,7

 

100,1

 

862,5

 

51,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,5

100,0

263,0

100,0

Надання інших видів послуг

S

 

__________

1 Дані можуть бути уточнені.