витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році1

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

34678,1

462515,6

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1153,8

52635,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

Переробна промисловість

С

62,8

60057,6

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

 

D

 

27,0

 

18964,3

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

20576,8

205596,6

Будівництво

F

220,0

81925,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 

G

 

 

0,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

 

H

 

 

149,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

9173,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

 

N

 

49,0

 

15241,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

 

O

 

12559,4

 

1525,9

Освіта

P

52,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  

Q

782,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

29,3

16410,2

Надання інших видів послуг

S

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.