Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2021 році1

 

 (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

497193,7

34678,1

3011,9

462515,6

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

50882,4

62,8

50819,6

очищення зворотних вод

208294,0

20044,0

1833,7

188250,0

поводження з відходами

151841,8

2191,7

138,2

149650,1

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

13436,7

11196,5

1040,0

2240,2

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

65854,5

1183,1

64671,4

радіаційну безпеку

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

154,

154,0

інші напрями природоохоронної діяльності

6730,3

6730,3

___________

1 Дані можуть бути уточнені.