Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю

в атмосферне повітря у 2013 році

Періодичність - річна

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до

2012р.

стаціонарними джерелами

пересувними

джерелами1

Викиди шкідливих речовин - усього,  т

91026,4

43677,9

47348,5

97,3

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

8,4

8,4

90,9

метан

14474,0

14325,5

148,5

92,0

неметанові леткі органічні сполуки

7016,2

1755,1

5261,1

97,0

оксид вуглецю

37763,8

2597,9

35165,9

97,9

діоксид та інші сполуки сірки

13355,0

12775,5

579,5

98,8

сполуки азоту

12817,8

7230,5

5587,3

101,8

з них оксид азоту

62,9

33,7

29,2

107,5

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

5580,8

4978,0

602,8

95,0

інші

10,4

7,0

3,4

115,6

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

2,4

1,8

0,6

97,9

 

________________________

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.