Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених

інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

12,9

32

16

38

18

                 4,8

2008

12,0

34

15

58

19

                 1,8

2009

15,5

29

12

46

14

                 5,3

2010

10,2

16

9

40

23

                 9,4

2011

10,6

19

5

42

25

                 1,7

2012

13,7

28

4

42

29

                 1,4

2013

12,0

23

4

77

19

                 0,9

2014

  7,8

14

1

398

338

                 1,0

2015

12,4

35

5

56

11

                 0,5

20173

  9,6

75

9

97

8

                  1,0

20193

  7,9

91

17

90

70

2,6

___________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.