Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

 

 (тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

225436,9

66663,7

15000,0

136226,3

7546,9

2008

385723,5

212456,2

173267,3

2009

156776,6

100392,2

1892,8

54491,6

2010

22021,5

21712,1

309,4

2011

49528,3

41645,7

7882,6

2012

39467,0

28563,6

41,2

3267,8

7594,4

2013

134074,9

80399,1

42032,7

11643,1

2014

106385,1

73532,6

14075,7

18776,8

20151

34997,3

12070,5

22826,8

100,0

20171,2

71704,2

к

к

20191,2

60981,4

55864,5

к

к

________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації  та  проведенні державного  статистичного  спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.