Кількість померлих за причинами смерті
у січні 2022 року

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

1877

у тому числі

 

 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

11

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

5

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

 

4

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

152

з них злоякісні

C00–C97

150

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

 

 

1

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

 

5

з них цукровий діабет

E10–E14

5

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

6

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

 

5

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

16

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1293

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1081

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

8

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

155

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

52

з них грип і пневмонія

J10–J18

33

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

56

з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

 

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

10

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

 

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

 

3

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

 

3

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

 

 

 

17

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

66

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

4

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

2

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

 

18

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

 

1

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

4

навмисне самоушкодження

X60–X84

16

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

 

2

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

184

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

184

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2