Кількість померлих за причинами смерті

у січні–листопаді 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

19257

   у тому числі

 

 

   Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

137

     з них

 

 

     туберкульоз

A15–A19

60

     хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

53

   Клас II. Новоутворення

C00–D48

1710

     з них злоякісні

C00–C97

1691

   Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

   окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

   Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

   порушення обміну речовин

E00–E89

87

     з них цукровий діабет

E10–E14

83

   Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

90

     з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

     вживання алкоголю

F10

87

   Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

127

   Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

12996

     з них

 

 

     ішемічна хвороба серця

I20–I25

10853

     алкогольна кардіоміопатія

I42.6

60

     цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1579

   Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

466

     з них грип і пневмонія

J10–J18

330

   Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

606

     з них алкогольна хвороба печінки

K70

55

   Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

14

   Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної   

   тканини

M00–M99

9

   Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

54

   Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

   Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

21

   Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

   хромосомні аномалії

Q00–Q99

18

   Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

   що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

   не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

218

   Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

806

     з них

 

 

     транспортні нещасні випадки

V01–V99

95

     випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

53

     нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

90

     випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

17

     речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

     випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

52

     навмисне самоушкодження

X60–X84

180

     наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

33

   Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

1887

     COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1856

     COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

31