Кількість померлих за причинами смерті

у січні–жовтні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

16897

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

115

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

54

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

42

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1566

  з них злоякісні

C00–C97

1550

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

79

  з них цукровий діабет

E10–E14

76

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

83

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

81

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

116

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11630

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

9675

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

53

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1446

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

409

  з них грип і пневмонія

J10–J18

293

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

533

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

47

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

12

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

48

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

19

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

17

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

193

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

741

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

81

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

52

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

83

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

15

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

50

  навмисне самоушкодження

X60–X84

161

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

30

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

1316

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1291

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

25