Кількість померлих за причинами смерті

у січні–вересні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

15006

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

106

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

49

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

39

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1409

  з них злоякісні

C00–C97

1395

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

72

  з них цукровий діабет

E10–E14

70

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

74

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

72

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

104

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10469

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

8709

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

51

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1288

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

348

  з них грип і пневмонія

J10–J18

250

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

473

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

39

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

8

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

43

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

17

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

13

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

168

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

685

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

75

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

49

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

79

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

14

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

49

  навмисне самоушкодження

X60–X84

152

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

26

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

998

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

977

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

21