Кількість померлих за причинами смерті

у січні–серпні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

13512

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

96

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

45

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

34

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1234

  з них злоякісні

C00–C97

1222

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

68

  з них цукровий діабет

E10–E14

66

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

67

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

65

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

94

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9420

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

7823

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

47

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1189

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

317

  з них грип і пневмонія

J10–J18

227

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

422

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

33

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

8

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

8

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

39

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

14

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

12

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

154

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

621

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

65

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

48

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

73

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

13

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

45

  навмисне самоушкодження

X60–X84

136

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

23

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

928

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

907

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

21