Кількість померлих за причинами смерті

у січні–липні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

12190

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

82

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

38

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

28

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1081

  з них злоякісні

C00–C97

1070

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

59

  з них цукровий діабет

E10–E14

57

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

55

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

54

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

68

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

8528

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

7085

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

40

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1073

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

284

  з них грип і пневмонія

J10–J18

203

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

379

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

31

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

6

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

33

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

11

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

11

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

131

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

535

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

49

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

36

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

69

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

13

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

38

  навмисне самоушкодження

X60–X84

117

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

19

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

914

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

893

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

21