Кількість померлих за причинами смерті

у січні–червні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

10753

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

69

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

32

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

24

Клас II. Новоутворення

C00–D48

905

  з них злоякісні

C00–C97

896

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

53

  з них цукровий діабет

E10–E14

51

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

52

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

51

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

62

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

7523

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

6291

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

34

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

911

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

240

  з них грип і пневмонія

J10–J18

173

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

329

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

24

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

4

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

31

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

9

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

9

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

101

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

452

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

42

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

11

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

67

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

12

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

37

  навмисне самоушкодження

X60–X84

98

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

14

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

901

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

881

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

20