Кількість померлих за причинами смерті

у січні–травні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

9203

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

64

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

29

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

22

Клас II. Новоутворення

C00–D48

754

  з них злоякісні

C00–C97

747

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

47

  з них цукровий діабет

E10–E14

45

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

45

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

45

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

45

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

6383

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

5357

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

28

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

754

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

199

  з них грип і пневмонія

J10–J18

141

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

286

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

22

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

3

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

27

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

7

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

6

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

81

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

385

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

35

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

5

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

61

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

10

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

35

  навмисне самоушкодження

X60–X84

72

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

14

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

858

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

839

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

19