Кількість померлих за причинами смерті

у січні–квітні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

7410

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

56

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

25

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

20

Клас II. Новоутворення

C00–D48

620

  з них злоякісні

C00–C97

613

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

33

  з них цукровий діабет

E10–E14

31

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

39

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

39

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

35

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5120

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

4321

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

20

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

595

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

156

  з них грип і пневмонія

J10–J18

111

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

240

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

19

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

3

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

23

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

6

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

5

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

59

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

323

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

26

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

4

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

56

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

6

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

31

  навмисне самоушкодження

X60–X84

55

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

11

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

682

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

667

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

15