Кількість померлих за причинами смерті

у січні–березні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

5307

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

39

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

17

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

13

Клас II. Новоутворення

C00–D48

461

  з них злоякісні

C00–C97

458

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

4

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

29

  з них цукровий діабет

E10–E14

27

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

32

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

32

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

29

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

3793

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

3186

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

17

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

454

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

105

  з них грип і пневмонія

J10–J18

68

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

178

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

16

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

2

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

3

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

18

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

3

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

4

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

38

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

249

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

26

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

45

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

5

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

20

  навмисне самоушкодження

X60–X84

40

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

10

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

319

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

310

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

9