Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2021 року та

середня чисельність у січні–серпні 2021 року

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

на 1 вересня
2021 року

середня чисельність

у січні–серпні

2021 року

на 1 вересня 2021 року

середня чисельність

у січні–серпні

2021року

Чернігівська область

966259

971480

957717

962938

Чернігівський район

447826

449628

442289

444091

    м.Чернігів

283808

284521

277988

278701

Корюківський район

87229

87779

86615

87165

Ніжинський район

217719

219179

216368

217828

Н.-Сіверський район

62741

63206

62715

63180

Прилуцький район

150744

151688

149730

150674