Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2021 року та

середня чисельність у січні–травні 2021 року

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

на 1 червня
2021 року

середня чисельність

у січні–травні

2021 року

на 1 червня 2021 року

середня чисельність

у січні–травні

2021року

Чернігівська область

969220

972961

960678

964419

Чернігівський район

448805

450118

443268

444581

    м.Чернігів

284114

284674

278294

278854

Корюківський район

87538

87934

86924

87320

Ніжинський район

218573

219606

217222

218255

Н.-Сіверський район

63042

63356

63016

63330

Прилуцький район

151262

151947

150248

150933