Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2021 року та

середня чисельність у січні–квітні 2021 року

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

на 1 травня
2021 року

середня чисельність

у січні–квітні

2021 року

на 1 травня 2021 року

середня чисельність

у січні–квітні

2021року

Чернігівська область

970858

973780

962316

965238

Чернігівський район

449450

450440

443913

444903

    м.Чернігів

284474

284854

278654

279034

Корюківський район

87683

88006

87069

87392

Ніжинський район

219015

219828

217664

218477

Н.-Сіверський район

63158

63414

63132

63388

Прилуцький район

151552

152092

150538

151078