Кількість померлих за окремими причинами смерті

у 2020 році

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

19519

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

161

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

81

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

64

Клас II. Новоутворення

C00–D48

2002

  з них злоякісні

C00–C97

1988

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

90

  з них цукровий діабет

E10–E14

86

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

85

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

83

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

107

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

14028

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

11722

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

91

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1669

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

469

  з них грип і пневмонія

J10–J18

291

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

591

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

80

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

10

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

13

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

68

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

34

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

15

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

176

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

993

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

133

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

36

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

89

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

29

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

116

  навмисне самоушкодження

X60–X84

249

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

35

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

670

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

642

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

28