Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–листопаді 2020 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

17342

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

130

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

55

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

57

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1825

  з них злоякісні

C00–C97

1816

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

81

  з них цукровий діабет

E10–E14

77

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

79

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

77

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

116

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

12553

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

10438

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

84

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1500

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

420

  з них грип і пневмонія

J10–J18

252

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

538

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

75

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

10

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

13

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

62

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

31

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

14

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

162

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

852

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

123

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

35

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

79

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

25

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

61

  навмисне самоушкодження

X60–X84

227

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

31

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

449

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

435

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

14