Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–жовтні 2020 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

15207

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

115

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

47

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

53

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1663

  з них злоякісні

C00–C97

1656

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

75

  з них цукровий діабет

E10–E14

71

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

75

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

73

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

104

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11120

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

9225

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

75

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1328

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

355

  з них грип і пневмонія

J10–J18

195

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

473

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

62

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

9

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

13

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

58

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

28

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

11

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

146

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

751

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

105

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

34

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

69

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

23

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

52

  навмисне самоушкодження

X60–X84

207

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

28

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

204

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

200

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

4