Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–вересні 2020 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

13323

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

105

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

43

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

49

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1508

  з них злоякісні

C00–C97

1501

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

60

  з них цукровий діабет

E10–E14

56

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

71

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

69

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

96

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9767

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

8077

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

66

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1178

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

292

  з них грип і пневмонія

J10–J18

157

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

429

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

58

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

8

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

10

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

53

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

25

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

10

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

137

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

667

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

93

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

33

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

63

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

23

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

43

  навмисне самоушкодження

X60–X84

182

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

27

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

78

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

77

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1