Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–серпні 2020 року

 

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

11768

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

95

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

38

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

44

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1337

  з них злоякісні

C00–C97

1330

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

54

  з них цукровий діабет

E10–E14

50

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

66

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

65

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

86

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

8637

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

7135

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

61

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1044

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

257

  з них грип і пневмонія

J10–J18

133

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

379

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

48

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

6

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

10

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

43

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

24

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

10

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

120

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

606

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

82

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

33

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

60

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

21

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

42

  навмисне самоушкодження

X60–X84

162

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

26

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

31

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

30

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1